Leoneta Pajer – Gradovi za sve

Leoneta Pajer je Šefica Operativnog odseka I, za pravosuđe, unutrašnje poslove i društvenu inkluziju pri EU delegaciji u Srbiji od marta 2019. godine. Prethodno je bila deo tima u Briselu čiji fokus je pristupanje Srbije Evropskoj uniji, zadužena za finansijsku pomoć IPA Srbiji, kao i za odgovor Evropske unije na migracije i izbegličku krizu na ruti zapadnog Balkana od 2015. godine. U svojoj karijeri provela je poslednjih 11 godina radeći na zapadnom Balkanu, naročito u Srbiji.