Lidija Radulović – GIZ PFBE

Lidija Radulović je programska koordinatorka u oblasti zelenih politika u Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zadužena je za razvoj i implementaciju različitih programa sa posebnim fokusom na zaštitu životne sredine, održivo korišćenje energije i  održivi razvoj.  Deo je koordinacionog tima Sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe i mehanizma Zelena stolica u okviru Narodne skupstine Republike Srbije, kao i koordinatorka Radne grupe 15 Energetika Nacionalnog konventa o EU. Projektno iskustvo je sticala kroz višegodišnji rad u organizacijama civilnog društva i saradnju sa državnim i međunarodnim institucijama. Usavršavala se  na različitim međunarodnim programima na temu klimatskih politika u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike

Nemačke, kao i trening centru Međunarodne organizacije rada u Torinu.

Govori engleski jezik.