Maša Šašić

GIZ / Projekat „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena“

Zamenica vođe projekta

Diplomirani inženjer tehnologije sa više od 15 godina iskustva u oblasti zaštite životne sredine na poslovima konsaltinga i upravljanja projektima međunarodne razvojne saradnje u sektorima upravljanja otpadom i otpadnim vodama, cirkularne ekonomije i klimatskih promena. Višegodišnje iskustvo u planiranju upravljanja otpadom na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, planiranju upravljanja otpadom za industriju, izradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu, izradi studija izvodljivosti i aplikacija za IPPC dozvole. Član Inženjerske komore Srbije (licenca 371) i Međunarodne organizacije za upravljanje čvrstim otpadom (ISWA).