Mia David

Vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Mia David (Beograd, 1974) je arhitekta, scenograf i kustos. Bavi savremenom vizuenom umetnošću, scenskim umetnostima i menadžmentom u kulturi. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala i doktorirala na Grupi za Scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu. 
Bila je partner u arhitektonskim studijima DSZ i Blok. Bila je osnivač i glavni i odgovorni urednik magazina Kvart, i jedan je od osnivača nevladine organizacije Blokovi. Bila ja autor emisije „Život kao takav“ na radiju B92 koja je emitovana dve godine. Radila je kao predavač na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. 
Član je Inženjerske komore Srbije, Društva arhitekata Beograda, NUNS-a i IKT (nezavisna kustoska mreža). 
Autor je velikog broja izvedenih projekata iz oblasti arhitekture, dizajna, scenografije i umetnosti, kao i novinskih tekstova objavljenih u različitim medijima. Izlagala je u Berlinu, Njujorku, Beču, Renu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Frankfurtu, Moskvi, Rimu, Veneciji, Pragu, i drugim gradovima. Bila je kustos je i jedan od autora predstavljanja Srbije na Praškom kvadrijenalu u oblasti arhitekture (2011). Kao kustos nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015 godine dobitnik je Zlatne medalje za uspostavljanje dijaloga (sa ostalim članovima tima nastupa Srbije). 
Od 2010. do 2014. godine radila je kao vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda. Od 2016 godine vodi Navigator galeriju. Autor je emisije „Prostori slobode“ na Remarker web portalu. 
Predaje predmete iz oblasti scenskog dizajna, savremene arhitekture, umetnosti i kulture.