Milana Petrović

Milana je menadžer za javne i korporativne poslove kompanije Knjaz Miloš. Vodi i podržava agendu kompanijskih odgovornih, održivih i strateških projekata u oblasti saradnje sa zajednicom, javnih politika, zaštite životne sredine i korporativne filantropije. Sarađuje sa brojnim asocijacijama, institucijama i ustanovama u cilju proaktivnog i efikasnog učešća kompanije u projektima od šireg društvenog značaja.