Mirjana Jovanović – Borba za kiseonik

BOŠ, menadžer projekta

Mirjana je pejzažni arhitekta sa interesovanjem za javne politike. U BOŠ-u se javnim politikama bavi u programskoj oblasti Energija, klima i životna sredina.  Završila je master studije iz upravljanja životnom sredinom i energetskom efikasnošću u Holandiji.