Nada Lazić – GIZ PFEBE

Rođena u Zrenjaninu 11.11.1950. Završila Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu, Odsek hemije, stekla zvanje diplomiranog hemičara 1974.god. Radila u JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Novom Sadu 22 godine, u Sektoru za razvoj, na problemima zaštite voda, voda za piće i tretmanu otpadnih voda. Od 2002. do 2012 godine radila u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kasnije Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao pomoćnica Pokrajinskog sekretara,  zadužena za monitoring  životne sredine i informacioni sistem, u Izvršnom Veću AP Vojvodine, kasnije Pokrajinska Vlada AP Vojvodine. Od 2012. godine u penziji.

Od 2014. do 2020. godine bila narodna poslanica u Skupštini Republike Srbije. Kao poslanica bila članica Skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine, Odbora za poljoprivredu, Odbora za prava deteta, Odbora za obrazovanje, nauku i informaciono društvo. Bila članica  i jedna od koordinatora neformalne Zelene Poslaničke Grupe i članica Skupštinske Fokus Grupe za praćenje implementacije Agende 2030- Ciljevi održivog razvoja, u Srbiji. Aktivistkinja u NVO „Pokret gorana Vojvodine“.