Predrag Voštinić – Borba za kiseonik

 Lokalni front Kraljevo

Politički aktivista i jedan od osnivača Lokalnog fronta. U jednom mandatu odbornik Skupštine  grada Kraljeva. U mladosti novinar i saradnik brojnih medija. Kroz civilni sektor bavio se  unapređenjem medija i kvalitetom medijskih sadržaja, ali i razvojem samog nevladinog sektora i  jačanjem njegove uloge u društvima regiona jugoistočne Evrope u nekoliko međunarodnih  projekata. U korporativnom sektoru radio u oblasti savetovanja u vezi unapređenja komunikacija  sa javnošću i javnog nastupanja. Učesnik i pokretač većeg broja inicijaHva za zaštitu prava,  sloboda i životne sredine.