Prof. dr Milena Dragićević Šešić – Spomenik

Dr Milena Dragićević Šešić, profesorka emerita Univerziteta umetnosti u Beogradu. Rektor Univerziteta umetnosti (2001 – 2004), šef UNESKO katedre za Interkulturalizam, menadžment umetnosti i medijaciju na Balkanu (2004-2019). Gost predavač na univerzitetima širom sveta. Ekspert Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske kulturne fondacije, predsednik žirija Evropske nagrade za kulturnu politiku. Objavila 20 knjiga, preko 300 naučnih radova. Prevođena na 17 jezika. Dobitnik francuskog Ordena Akademske Palme 2003. i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti 2004. i 2019, te prvi ENCATC fellowship laureate za životno delo u domenu kulturne politike i menadžmenta 2019.