Radoš Antonijević – SPOMENIK

Radoš Antonijević je vajar koji u svom umetničkom radu preispituje medij skulpture i njegove granice, stvarajući umetnička dela koja problematizuju odnos oblika, funkcije, materijalnosti i percepcije. Teme njegovih radova uvek su povezane sa neuralgičnim tačkama života, baveći se različitim aspektima istorije, politike, kulture i društva. Predaje na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Najreprezentativnije samostalne izložbe održao je u MSU Vojvodine (2019) MSURS Banja Luka (2017) i u Salonu MSU u Beogradu (2015).