Relja Bobić – MADE IN BOOK TALK

Suosnivač Nove Iskre / Programski direktor SGA

Relja Bobić je nezavisni kustos, menadžer u kulturi, muzički promoter, producent i autor iz Beograda. Bio je suosnivač, umetnički direktor i menadžer festivala „Dis-patch“ (2002-2010), kao i festivala „+++“ (2015). Od početka 2000-ih bio je autor ili saradnik brojnih kulturnih i umetničkih projekata realizovanih u Srbiji, regionu i širom Evrope i severne Amerike. Učestvovao je na brojnim događajima i konferencijama kao izvođač, (gostujući) kustos, član produkcijskog tima, panelista ili predavač. Bio je autor i kustos nekoliko samostalnih i grupnih izložbi umetnika i muzičara iz Srbije, Balkana i Evrope. 2012. godine bio je suosnivač Nove Iskre, kreativnog haba i platforme za neformalno obrazovanje kreativnih profesionalaca u Beogradu, gde je radio kao programski menadžer i menadžer međunarodne saradnje.

Posvećen je razvoju neformalnih obrazovnih programa i formata za kreativce, kao i na međunarodne, transdisciplinarne projektne saradnje (uključujući „MADE IN: Craft-Design Narratives“). Uređivao je ili pisao za brojne stručne publikacije. Takođe je bio suosnivač i član upravnog odbora European Creative Hubs Network, a trenutno radi kao programski direktor Asocijacije industrije video igara Srbije (SGA).