Sanja Knežević Mitrović – Upravljanje staklenom ambalažom u Srbiji

Od 2011. godine  se bavi politikom zaštite životne sredine i koordinacijom međunarodne razvojne pomoći i EU sredstava za oblast zaštite životne sredine u Kancelariji za evropske integracije (sadasnjem Ministarstvu za evropske integracije). Učestvovala je u izradi strateških, planskih i programskih dokumenata u vezi sa korišćenjem EU i međunarodne pomoći, uključujući Instrument pretpristupne pomoći – IPA. Programirala je i pratila veliki broj infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine i koordinirala izradu projektno tehničke dokumentacije u skladu sa domaćim i EU zakonodavstvom. NALED-u se priključila 2019. godine i trenutno  koordinira projekte iz oblasti upravljanja otpadom. Završila je Fakultet političkih nauka u Beogradu i trenutno je na master studijama iz ekološke politike.