Siniša Mitrović – Evropski zeleni dogovor

Rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju, Privredne komore Srbije.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i master je životne sredine.  Član je Upravnog odbora Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u Srbiji i predsedavajući grupe za promociju Milenijumskih ciljeva održivog razvoja, koji su usvojeni u Njujorku u septembru 2015 godine. Aktivno radi na uključivanju malih i srednjih preduzeća u promociji održivog razvoja lokalnih zajednica, očuvanja vrednosti lokalnih resursa i novog kvaliteta života u stvaranju lokalnih radnih mesta.