Slobodanka Cucić – Upravljanje staklenom ambalažom

Slobodanka Cucić je menadžerka za korporativne poslove u kompaniji Apatinska Pivara Molson Coors. Ima dugogodišnje iskustvo iz različitih industrija proizvodnje pića. U Apatinskoj Pivari je angažovana od 2015. godine na poziciji Menadžera korporativnih poslova. Slobodanka je pored vođenja i implementacije kompanijskih projekata zadužena i održivo poslovanje, društveno odgovorne aktivnosti kompanije, kriznim komunikaciju kao i održavanje odnosa sa vladinim sektorom i drugim partnerima kompanije. Kao predstavnik kompanije u raznim asocijacijama i udruzenjima, zalaže se za primenu principa Cirkularna ekonomije i svih postulata očuvanja i zaštite životne sredine. U periodu od 2011. do 2014. godine je u kompaniji Coca-Cola HBC radila na poziciji menadžera za odnose sa javnim sektorom i korporativne poslove.