Vanda Kučera – Greenwashing

Vanda Kučera je aktivna na polju marketinga i komunikacija više od 30 godina. Članica je odbora IAA i UEPS. Sa I&F Grupom, Vanda razvija aktivan odnos sa SAM-om, ASMEDI, AmCham Srbija, NBA i drugim poslovnim udruženjima. Bila je članica radne grupe odgovorne za novi Zakon o oglašavanju u Srbiji. Sa IAA, bila je pokretač samoregulatornog tela za oglašavanje, odgovorno za komunikaciju sa EACA-om i EASA-om, kao i koordinatorka radne grupe zadužene za izradu Nacionalnog etičkog kodeksa u oglašavanju. Sada je predsednica odbora prvog nacionalnog tela za samoregulaciju – Nacionalnog udruženja etičkih standarda u oglašavanju – NAESA.