Žaklina Živković – EU perspektive

Žaklina Živković je politikološkinja po obrazovanju, po ubeđenju ekofeministkinja a poslednjih osam godina istraživačica javnih politika u različitim oblastima zelene ekonomije i zaštite životne sredine. Kao dugogodišnja zelena aktivistkinja, Žaklina je bila i jeste deo brojnih ekoloških kampanja i pokreta. Na Mikser festivalu predstavlja inicijativu Pravo na vodu i organizaciju za političku ekologiju PolEkol, kao lokalnog partnera regionalne kampanje Save the Blue Heart of Europe koja ima za cilj da spasi neke od poslednjih evropskih divljih reka i najvažnija žarišta evropskog slatkovodnog biodiverziteta. Žaklina je trenutno takođe angažovana na istraživanju javnih politika koje se bave problemom tretmana otpadnih voda u glavnom gradu.