Zorica Bilić -UPRAVLJANJE STAKLENOM AMBALAŽOM U SRBIJI

GIZ, Otvoreni Regionalni Fond Modernizacija Opštinskih Usluga ORF MMS Nacionalni koordinator i Senior Projektni menadžer

Zorica Bilić je savetnik za lokalni razvoj sa preko 15 godina iskustva u oblasti razvoja opštinskih usluga, strateškog planiranja i jačanja kapaciteta. Profesionalnu karijeru je započela u lokalnoj upravi a preko 5 godina je bila angažovana kao ekspert za opštinski razvoj na nekoliko projekata koje je u Republici Srbiji finansirala Evropska Unija. Već 10 godina radi u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ, gde trenutno rukovodi komponentom za saradnju sa privatnim sektorom u okviru regionalnog projekta ORF MMS.