Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S. – BTD) je inicijativa koja pruža podršku demokratiji, dobrom upravljanju i evroatlantskim integracijama u Jugoistočnoj Evropi. Ovo više puta nagrađivano javno-privatno partnerstvo nastalo je 2003. godine na inicijativu Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država, Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Država (USAID) i Fondacije Čarls Stjuart Mot. Prvobitni desetogodišnji mandat BTD istekao je u maju 2013. godine. BTD je potom ušao u drugi mandat (2013–2020.) sa strukturnim promenama u pogledu geografske pokrivenosti i obuhvata dodele bespovratnih sredstava. BTD dodeljuje bespovratna sredstva za podršku projektima koji se bave temama demokratije i dobrog upravljanja, političkog dijaloga i umrežavanja, kao i regionalne saradnje i evropskih integracija. Aktivnosti BTD u pogledu dodele bespovratnih sredstava prvenstveno su usmerene na šest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija.

BTD već pet godina pomaže Mikser festival i druge projekte Mikser organizacije u domenu podižanja svesti i edukacije građana i medija o pitanjima održivog razvoja, društvene inkluzije i participacije.