Savez izviđača Srbije ima tradiciju dugu više od jednog veka. Svega četiri godine nakon osnivanja Svetskog skautskog pokreta 1907. u Londonu, osnovan je izviđački pokret i u Srbiji. Ocem izviđaštva u Srbiji smatra se dr Miloš Đ. Popović koji je u maju 1911. u Beogradu osnovao prvu izviđačku četu, po ugledu na skautski pokret u Engleskoj, koji je do tada već dobio sledbenike i u drugim evropskim zemljama. Taj događaj smatra se začetkom izviđačke organizacije u Srbiji, koja se nakon toga pa sve do danas razvijala i napredovala.

Za više od 100 godina postojanja i rada Saveza održano je devet Smotri Saveza izviđača Srbije na kojima je učestvovalo preko 20 hiljada izviđača i planinki.

U okviru Mikserovog Dizajn kampa 2021: Ghost Project „Nova vrednost“ mladi dizajneri su podstaknuti da svojim inovativnim rešenjima reaguju na pojačanu potrebu za boravkom u prirodi i svoja iskustva pretoče u projekte koji će smanjiti otpad u našoj okolini dajući mu novu upotrebnu vrednost i doprineti podizanju svesti o uticaju konzumerizma i otpada na životnu sredinu, te ukazati na važnosti cirkularnog dizajna za njeno očuvanje, nakon godine velikog usporavanja uzrokovanog globalnom pandemijom.

Predmet radionice je osmišljavanje i realizacija funkcionalnih prototipova predmeta koji imaju upotrebnu vrednost za život u prirodi, uz korišćenje odbačenih sirovina – rashodovanih drvenih paleta kao osnovnog i otpada sakupljenog u okolini Zornića kuće kao dopunskog materijala, a cilj je savladati ograničenja nametnuta upotrebom raspoloživih korišćenih materijala i iskoristiti sve njihove atribute za izradu predmeta koji se mogu upotrebljavati u spoljašnjoj sredini.

Odabrani polaznici su tokom trajanja radionice smešteni u kampu gde im domaćini i mentori – članovi Saveza izviđača Srbije prenose veštine potrebne za kampovanje u prirodi.

Ghost Project predstavlja međunarodnu platformu za talentovane pojedince u oblasti industrijskog dizajna. Projekat je iniciran 2006, kao mala lokalna izložba, da bi narednih godina prerastao u jednu od najvećih regionalnih smotri talenata iz oblasti dizajna, a zatim i u mesto razmene znanja, veština i ideja među mladim dizajnerima i stvaraocima drugih kreativnih disciplina.

 

Savez izviđača Srbije