Kancelarija za komunikaciju, dizajn i urbano razmišljanje Supermarket Lab dizajnira inteligentan grad budućnosti i razvija urbane koncepte za održivo urbano planiranje i razvoj.

Kompleksna posebna rešenja za digitalnu komunikaciju i aplikacije, npr. urbani dizajn, digitalna transformacija, okruženja brendiranja, unutrašnja i spoljna komunikacija za B2B i B2C.

 Supermarket Lab na ovogodišnjem Mikser Festivalu učestvuje kroz konkurs Black Box čiji je cilj animacija mlade umetničke scene. Ovogodišnja tema “Princip nade”, poziva umetnike da odgovore na pitanja: Kakvu budućnost priželjkujete i šta činite da je ostvarite? Kako pobediti skepticizam, defetizam, malodušnost pojedinca i društva u celini? Može li vaš rad pobuditi optimizam i pokrenuti druge na akciju? Na koji način biste svojom intervencijom posmatrača pretvorili u aktera i pobudili ga na promišljanje stvarnosti, ne nužno onakvom kakva jeste, već kakva bi mogla biti? Rečju, zvukom, performansom, simboličkim znakom u prostoru, kreiranjem mesta kontemplacije budućnosti ili meditativnog punkta u prirodi, maketom vaše utopije, markiranjem realnog prostora “totemima” nade?

 

https://www.supermarketlab.com/