Kancelarija UNFPA u Srbiji otvorena je 2006. godine od kada aktivno radi na promovisanju reproduktivnog zdravlja i prava, podržavajući politike i programe za mlade, pružajući podatke u vezi sa populacionom dinamikom, i pomažući programe koji promovišu rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Aktivnosti se sprovode u saradnji sa relevantnim vladinim institucijama, profesionalnim udruženjima i obrazovnim ustanovama, kao i sa drugim UN agencijama i organizacijama civilnog društva.

Iako odavno prepoznata kao jedna od najkreativnijih platfiormi za mlade stvaraoce, Mikser već drugu godinu zaredom, u saradnji sa UNFPA u Srbiji, otvara festival odajući počast generaciji koja je bila najviše pogođena pandemijom, a to su generacije naših starijih. U vremenu njihove kompletne izolacije tokom jedne godine, digitalno opismenjavanje starijih od 65 postao je  preduslov njihove komunikacije, zapravo inkluzije u društvo. Pandemija je samo pogoršala njihovu usamljenost i osećaj odbačenosti. Briga o senzitivnim grupama je duboko utkana u ideologiju i “raison d’etre” Miksera. S ponosom  najavljujemo da smo u narednoj godini pripremili ozbiljne planove sa masovnije digitalno opismenjavanje starijih.