MIKSER RAZGOVORI: KISEONIK II DAN – LIVESTREAM

Nadgrađujući zaključke prvog dana konferencije, drugi deo programa Kiseonik  produbljuje diskusije o postulatima Evropskog zelenog dogovora (EU Green Deal) sa posebnim osvrtom na preporuke i prioritetne oblasti za Zapadni Balkan. Mikser razgovori angažuju sve nosioce potencijalne promene ka održivom razvoju i kružnoj ekonomiji, predstavnike privatnog sektora, državnih institucija, građana i aktivista, ali uz neizostavno učešće inovatora iz oblasti dizajna i drugih kreativnih disciplina, čime svi imenovani izazovi dobijaju i praktična rešenja primenjiva u svakodnevnom životu. 

 Drugi dan Mikser festivala započinje međunarodnom panel diskusijom o Evropskom zelenom dogovoru i značaju preporuka za Zapadni Balkan, obavezama svih aktera društva, od predstavnika vlasti, preko kompanija i stručnjaka, do medija i građan, za prilagođavanje ovih preporuka lokalnim uslovima. Gde zaostajemo, koje su najveće prepreke, a koje naše najveće prednosti u dosezanju ovih standarda i pre primene obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 27 o pridruženju EU? 

 „Borba za kiseonik“ podstiče goruća pitanja kvaliteta vazduha i međusobnih izazova građana najzagađenijih regija i sa druge strane, industrije i korporacija čiji su proizvodi i usluge takođe važni za kvalitet života. 

 Šta je “greenwashing”? Ako već ne umemo da ga adekvatno prevedemo, umemo li da ga prepoznamo? Ko je najzaslužniji za edukaciju potrošača, a ko najodgovorniji za njihovu dezinformisanost? Ko i na koji način prikazuje sebe zelenijim nego što jeste, i da li je to negativna pojava ili prvi korak ka trajnoj transformaciji? 

 Program „MADE IN – dizajn za budućnost“ okuplja širok krug stvaralaca, od regionalnih proizvođača nameštaja koji se prilagođavaju novim zahtevima ekološki osvešćenog kupca, preko savremenih dizajnera okrenutih lokalnim zanatima iz želje da očuvaju oduumiruće lokalne veštine i tehnike,  do najmlađe generacije dizajnera vođenih idejama cirkularnosti, recikliranja, i upotrebe obnovljivih lokalnih resursa. Njihov zajednički imenitelj je pogled u budućnost, kako vide razvoj dizajna i proizvodnje pod uticajem globalni dešavanja poput klimatske krize i pandemije koronavirusa, kako su ove pojave uticale na njihove radne procese i egzistenciju. Razgovore kruniše promocija publikacije MADE IN koja prezentuje rezultate dvogodišnje saradnje savremenih dizajnera i starih zanatlija iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije kao svojevrstan doprinos temi održivosti u kontekstu očuvanja lokalnog nasleđa.