MIKSER RAZGOVORI: KRUG II DAN – RECORDING

Drugi dan programa KRUG realizuje se u partnerstvu sa NALED-om kao stručni seminar o ulozi privatnog sektora u transformaciji društva ka kružnoj ekonomiji, sa konkretnim rešenjima i primerima dobrih praksi u oblastima reciklaže i tretiranja elektronskog otpada, plastične i staklene ambalaže. Predstavljamo inovativne projekte međunarodnih saradnji iz oblasti prirodom inspirisanih rešenja u savremenim gradovima u kojima učestvuju i domaći eksperti i diskutujemo o njihovom značaju za ažuriranje domaćih praksi prema evropskim standardima.  

Program cirkularne ekonomije 

Da li je srpska privreda spremna na radiklanu transformaciju iz linearne u kružnu? Šta nas čeka na početku, a šta na kraju puta u cirkularnu ekonomiju? Imamo li dovoljno znanja i motivacije da otpad pretvorimo i resurs, i koja je uloga države u toj transformaciji? 

 Reciklaža EE otpada i baterija 

Gde završava elektronski otpad i baterije? Koje su prepreke za razvoj reciklaže posebnih tokova otpada? Imaju li građani mogućnosti da pokvarene uređaje iz domaćinstva odlože u skladu sa zakonom? Da li zakonski okvir stimuliše ili koči uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja EE otpadom i baterijama? 

Upravljanje staklenom ambalažom  

Na koji način uspostaviti sistem primarne selekcije staklenog ambalažnog otpada? Kako da staklene boce i tegle umesto na deponiju pošaljemo u fabrike za reciklažu? Kako uključiti HoReCa sektor i omogućiti ugostiteljima da svoju staklenu ambalažu odlažu po zakonu, a kako motivisati građane da prazne tegle odnesu u kontejner za reciklažu? Da li privreda, lokalne samouprave, komunalna preduzeća i građani mogu zajedničkim snagama da uspostave beskrajan krug reciklaže stakla i očuvaju ne samo životnu sredinu već i prirodne resurse? ? 

EU perspektive 

Predstavljamo inovativne projekte međunarodnih saradnji iz oblasti prirodom inspirisanih rešenja u savremenim gradovima u kojima učestvuju i domaći eksperti. Diskutujemo o njihovom značaju za ažuriranje domaćih praksi prema evropskim standardima i analiziramo dokle je Srbija stigla u pripremama za otvaranje poglavlja 27 o životnoj sredini? 

Depozitni sistem put ka cirkularnoj ekonomiji 

Šta je depozitni sistem i ko njim upravlja? Kako je EU Direktiva za jednokratnu plastiku otvorila vrata za uvođenje depozitnog sistema za ambalažu? Da li je povratna naknada za ambalažu jedini način da plastične boce ne završavaju u našim rekama? Možemo li da organizujemo i finansiramo sistem koji omogućava stopu reciklaže od 90%, a da ne poremetimo navike potrošača i samo tržište?