MIKSER RAZGOVORI: KRUG I DAN – RECORDING

Program KRUG je koncipiran kao stručni segment Mikser razgovora sa fokusom na teme cirkularne ekonomije i kreiranja potencijala za zdraviju životnu sredinu kroz interdisciplinarnu saradnju eksperata, ali i ostalih učesnika društvenog života – donosioce odluka, predstavnike privatnog i nevladinog sektora, medije i građane. Sve sesije se snimaju i emituju se nakon festivala na Mikserovom YouTube kanalu.   Teme koje pokrećemo zajedno sa brojnim partnerskim organizacijama tiču se izazova potrošačkog društva, disbalansa između ograničenih prirodnih resursa i neograničenih ljudskih potreba. Da li je eko dizajn preduslov za cirkularnu ekonomiju? Kakva je uloga proizvođača ambalaže u lancu održivog upravljanja otpadom? Da li treba da se u potpunosti odreknemo plastike ili da obezbedimo njeno ponovno korišćenje u punom obimu? Šta je produžena odgovornost proizvođača I gde ona počinje – u procesu dizajna ili upravljanja otpadom? Kako je pandemija Covid 19 bacila na kolena industriju reciklaže i koliko će trajati njen oporavak? Kakva je uloga medija i kulture u integraciji senzitivnih grupa u ciljeve bolje i čistije životne sredine? Da li turizam može da bude ekološki održiv? Kakva je uloga žena u zanatskom sektoru u ovom kontekstu?