Program > BLACK BOX

Aleksandra Nikolić – H2O.20

Konceptualna ideja predložene instalacije osvrće se na ključne teme Mikser festivala – principe održivog razvoja, cirkularnu ekonomiju, pitanje tretiranje otpada i zagadjenja životne sredine. Kako je naziv ovogodišnjeg Mikser festivala KISEONIK, ovaj pojam jeste početna hipoteza. Sa druge strane, SPOMENIK nas uči i opominje, kako osvrćući se na predjašnja iskustva zabeležena kroz istoriju, tako i obazirući se na buduća predvidjena vremena. Značaj SPOMENIKA ogleda se i u potrebi za generacijskom promenom na bolje.

Ključna pitanja koja se postavljaju, i koja nužno treba da podstaknu pojedinca na razmišljanje su – ŠTA JE TO ŠTO MI UDIŠEMO, A ŠTA ĆEMO TO UDISATI? ŠTA NAS TO ODRŽAVA ŽIVIM I ZDRAVIM? PRIMEĆUJEMO LI PROMENE KOJE NAM SE DOGAĐAJU?

U susret svetskom danu zaštite životinja, a pod utiskom, kako konstantnog narušavanja ekosistema i zagađenja životne sredine, tako i aktuelnom pandemijskom situacijom COVID-19, osmišljena instalacija ima za cilj podsticanje posmatračana na akcije koje bi promenile aktuelne probleme.

 

Tehnički opis – Instalacija je osmišljena kao rešetka u obliku kocke (dim.max 3x3m) na čiju gornju površinu je postavljena rešetka. Za rešetku zakačeni su da vise elementi iz svakodnevnice – cveće, ptice od papira (origami – ima dodatno značenje u japanskoj kulturi); i ono što ne primećujemo – plastične kese, plastične flaše, medicinske maske. Elementi su postavljeni na određenu visinu tako da se, kada posmatrači prođu kroz kocku, nalaze pored njihovih glava. Postavljanje ovih elemenata pored glava posmatrača tera iste da uvide ono što zapravo ne primećuju, da osete nelagodnost, strah i neprijatnost i odreaguju na stvorenu sredinu u kojoj se trenutno nalaze. Ideja jeste da posmatrači uvide sopstvenu nemarnost i nepoštovanje prema ekosistemu, i da menjaju svoju i tuđu svest o potrebi za zaštitom biljnog i životinjskog sveta.

Ovakva intervencija ima za cilj da približi goruće probleme ekološkog očuvanja životne sredine, i podstakne pojedince na odgovorno delovanje u sopstvenoj svakodnevnici.