Program > BLACK BOX

Dora Andjelkovic i Tamara Vukovljak – Spomenik za Institut za majku i dete

Uočavamo da je skulptura, kao deo umetnosti, zapostavljena, a prilika da izrazi značaj koji ima joj se oduzima. Skulpturi se ne dopušta da se prikaže. To se, između ostalog, čini time što se neadekvatno tretira samim okruženjem ili u okruženju u kome je postavljena. Samim okruženjem, tako što ono nije pogodno ili pretpostavljeno da podrži i na pravi način prikaže skulpturu, dok okruženjem u kome je postavljena tako što se često postavlja daleko od oka posmatrača ili je naglasak stavljen na drugi objekt u njenoj blizini, čime dolazi do sukoba tih objekata; ona se time stavlja u senku i postaje žrtva okolnosti nepristupačnog ili teže uočljivog, nemarnog.

Spomenik i skulptura uopšte, se danas ne tretiraju s poštovanjem. To nas vodi ka činjenici da se na taj način ne poštuje istorija ili ličnost u čije ime se podiže spomenik, kao ni sam spomenik i njegov autor, savremenici i budući naraštaji.

Za nas skulptura predstavlja svedočanstvo o postojanju.

Spomenik predstavlja svedočanstvo o nekom značajnom istorijskom događaju, vremenu o kom pripoveda, ličnosti, a koji su ostavili trag na širu grupu ljudi, deo naroda na određenom podneblju ili na narod u celosti. Skulptura ove vrste se stvara kako bi ovekovečila trag jednog vremena, događaja, ličnosti. Prevazilazi na taj način okvire sopstvene duše, zarad duše jednog naroda ili dela naroda, grupe ljudi. Ona je stranica dnevnika jedne epohe.

Ona je dakle, usmerena i ima tačno određeni cilj, odnosi se na tačno određeni momenat koji je zajednički većoj grupi ljudi. Ona oživljava određeni događaj i određeno vreme, i tačno određenu ličnost i njihov značaj u tom vremenu, koje prenosi u sadašnjost.

Spomenik zauvek ostaje vezan za događaj i vreme zbog kog je nastao, ličnost koju je istakao. Ostaje da služi kao podsećanje savremenicima i kao učenje budućim naraštajima.

Ideja i smisao našeg spomenika služi da podseti na lepotu povezanosti majke i deteta, na važnost neraskidive veze između njih i da podstakne na svest i odgovornost svake majke, kao i očeva, da čuvaju i neguju novi život koji su stvorili.