Program > RADIONICE

GRADOVE GRAĐANKAMA 

Analizira domaće prakse urbanog planiranja iz rodne perspective u cilju senzibilizacije građana za ko-kreaciju rodno-senzitivnih gradova I javnih prostora dostupnih svima. 

Uloga urbanog planiranja je zaštita javnog interesa i obezbeđivanje fer i ravnopravnog pristupa javnim gradskim površinamaIako se percipira kao rodno-neutralna disciplinakroz istoriju vidimo da su gradski prostori i sistemi prilagođeni muškim potrebamanavikama, pa i anatomiji. Iako u mnogim sredinama broj žena i višestruko prevazilazi broj muških stanovnikafizičkiali i socijalnogradovi su koncipirani tako da odgovaraju muškom iskustvu. 

Glavna govornica: 

Eva KailStručnjakinja za rodna pitanja, Grad Beč 

Panelisti: 

Milana Rikanović, UN Women 

Leoneta Pajer, Šefica operacija Evropske delegacije 

Iva Čukić

Doc.drRatka ČolićArhitektonski fakultet u Beogradu 

Mina Sovtićglumica 

Moderatorka: 

Milena ZindovićŽensko arhitektonsko društvo