Program > BLACK BOX

Jelena Pavlović – FACE ME!

Koncept spomenika budućnosti predstavljen je u formi dokumentarno-eksperimentalnog filma čiji je naziv “Face me! / Suoči me!”. Kroz aspekte sagledavanja kulturnog identiteta, ali i suočavanja čoveka, kako sa ličnim osobinama, tako i sa spomeničkom kulturom, licem u lice, definiše se spomenik budućnosti.
Naziv filma “Spomenicima ne treba verovati” Dušana Makavejeva daje deo inspiracije kroz emotivni susret spomenika i čoveka, a, oslanjajući se na emociju koju može izazvati i probuditi, spomenik budućnosti izazvaće različite reakcije i pobuditi na akciju. Spomenik budućnosti, u tom smislu, postavlja sledeća pitanja Koje emocije u vama mogu da probudim? Šta tražim od vas? Šta je za vas pamćenje, a šta zaborav? Koliko me poštujete? Šta u vama izazivam? Da li osećate ponos ili stid kada se pogledamo / suočimo?
Kroz umetničku i istorijsku komponentu, spomenik budućnosti suočava lice čoveka sa licem spomenika. Suočavanje sa spomenicima ogledalo je sopstvenog identiteta, a tako se reflektuje i na kolektivni odraz u društvo i na (ne)mogućnosti promene i želje za njom i borbom. Nejakost i slabost malog pronalaze lični ekvivalent u velikom, kako pozitivnom, tako i negativnom, a takvim suočavanjem naspram monumentalnog dolazi do izražaja njegova izvorna organska priroda i podstiče ga na buđenje. Spomenik budućnosti prikazuje se tako kao antispomenik čiji je zadatak sa jedne strane da opomene, da identifikuje, da umiri, da uznemiri, da isprovocira reakciju i prekine letargiju, da ukaže na prave vrednosti i preispita stvarnost i aktuelne prilike.
Film sagledava delove spomeničke kulture SFRJ i uključuje gradove Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije – Beograd, Zagreb, Podgoricu i Ljubljanu. Nazivi spomenika dati su u odjavnoj špici filma.
Film možete preuzeti na sledećem linku.