Program > BLACK BOX

Konstantinos Patelis Milicevic – Error

Spomenici koliko god nas govore o nekim prošlim trenucima ili bitnim ljudima i događajma, tipično nam govore o sadašnjem trenutku u kojem su nastali. Posmatranjem današnjih spomenika postavlja se pitanje o odnosu prioriteta između umetnićkog iskaza i zahteva naručioca. Koliko slobode se daje ili se zapravo sve više oduzima umetniku i mozda tako se sve više ukopava umetnikovo umeće a traži samo zanatsko resenje zadate poruđbine. Čestim rešenjima sto obično izgledaju kao parcijalnim odabirom i kombinacijom dopadljivih elemenata prošlosti i sadašnjosti udaljavamo se od novih shvatanja i progresa vremena u kojem živimo a umetnika vraćamo izvornim položaju zanatlije koji preko svega gubi lični indetitet a mozda se tako i gubi indetitet o našem vremenu. Povodom ovogodišnjeg festivala i teme nastojao bih da dovedem sve to u pitanje tako što crnu kutiju bih predstavio kao televizijski šum u trodimenzionalnom prostoru i na neki naćin zapravo prikazati poziciju čoveka iz budućnosti koji pokušava da objasni i definiše naše vreme a njemu tad prošlost.