Program > MADE IN

Made IN – ŽENE I ZANATI 

Panel diskusija „Žene i zanati“ bavi se podizanjem svesti o sinergiji savremenog dizajna i starih lokalnih veština. Kako na Mikser Festivalu diskutujemo o budućim scenarijima za održivost društva i planete, i ova tema spaja društvena i ekološka pitanja. Razgovore o revitalizaciji zanata i ručnog rada u savremenom kontekstu vodimo upravo sa „hrabrim pojedinkama“, dizajnerkama koje su svoju egzistenciju i pasiju spojile u jedno. Heroine dizajnerske scene nam otkrivaju sa kojim se izazovima suočavaju u današnje vreme masovne proizvodnje i potrošačkog mentaliteta, dele iskustva iz prve ruke, kako je opstajati na tržištu, koja odricanja su potrebna, šta bi moglo da se popravi unutar sistema kako bi okržuenje umesto prepreka i ograničenja, pružilo podršku kretivnom zantatskom preduzetništvu 

Sagovornice su:  

 

Magdalena Klašnja, Magdalena K- dizajnerka obuće 

Dušica Radosavljević, Duca  – dizajnerka tekstila 

Mirjana Starčević, Gllinka– dizajnerka keramike  

Ljubica Milutinović, Niti – dizajnerka ćilima 

Vesna Pejović, industrijska dizajnerka, Kako Ko / profesorka, Fakultet Savremenog dizajna