Program > BLACK BOX

Milan Ristić – Spomenik savremenog trojstva

Forma spomenika je izvedena iz osnove Manastira Visoki Dečani i sekundarna tema je veza prostora crkve sa krstom- glavnim hrišćanskim simbolom. Osnova crkve je prostorno transformisana kako bi asocirala na spomenik u okviru memorijalnog kompleksa Tjentište, koji je posvećen bici na Sutjesci. Spomenik na Tjentištu na globalnom nivou predstavlja pop simbol komunizma svojom matrijalizacijom, formom i masivnošću. Spajanje hrišćanske i komunističke simbolike predstavlja apsurd i komentar na zanimljiv odnos politike prema religioznosti tokom prethodnog veka. U isto vreme ta dva u teoriji suprotstavljena gledišta predstavljaju  dva jednako značajna aspekta našeg kulturnog nasleđa. Budućnost naše kulture je u sintezi ova dva aspekta sa trećim kontradiktornim aspektom -globlizmom koji je neizbežan. Veoma je bitno u procesima globalizacije i sjedinjavanja kultura, koji nisu nužno loši, održati glavnu nit koja čini kulturu pojedinačnih naroda. U tom kontekstu spomenik predstavlja simbol budućnosti naše kulture.