Program > BLACK BOX

Paola Lugarić – “IZMJEŠTANJE intimno / javno”

Kroz rad “IZMJEŠTANJE intimno/ javno” istražujem teze o intimnom i javnom prostoru, njegovim mogućnostima preobražaja i samim time stvaranja novog ambijenta. Prenošenjem karakteristika intimnog prostora kupaonice u javni prostor galerije elementima poput vode, karakterističnog zvuka tuš kabine, nagog tijela, tuš kabine i interpretacije zrcala kroz najlonske zavjese stvorila se atmosfera kupaonice u javnom prostoru galerije.

Navedene kupaoničke elemente u praktičnom radu koristim kao umjetnički materijal u ulozi scenskih elemenata i/ili stvaranju umjetničkog objekta. Tvoreći cjelinu, zatvoreni suodnos svih postavljenih komponenta u prostoru, stvara ambijentalni prostor koji uključuje publiku i koja tim činom dobiva aktivnu ulogu. Kroz formu ambijentalnog kazališta možemo obuhvatiti sve dijelove i aktere u homogenu cjelinu koja balansira na tankoj granici između izložbenog i izvedbenog.

Krećući iz skulpture, ljudsko je tijelo bilo logičan odabir koje je u komponiranju svedeno na objekt. Tijelo-skulptura kroz ne-narativni niz povezuje dvije etape same izvedbe; to je u prvom dijelu skulptura u pokretu koja stiliziranim figurama, dinamičkim slijedom popunjava prostor koji je tankom opnom najlona odvojen od publike, što možemo objasniti kao tanku granicu ljudske znatiželje ulaska u tuđu intimu. U drugom se dijelu otkriva sam objekt tuš kabine kojemu tijelo daje potpunu funkciju, te zajedno postaju „živom“ skulpturom. Krug se zatvara ponavljanjem prvog dijela, dok publika napušta prostor. Ne postoji definiran početak ni kraj. Ništa se ne skriva i sve je dvosmisleno.