Program > MIKSER RAZGOVORI: KRUG II DAN – RECORDING

RAZVOJ RECIKLAŽE EE OTPADA I BATERIJA  

Gde završava elektronski otpad i baterijeKoje su prepreke za razvoj reciklaže posebnih tokova otpadaImaju li građani mogućnosti da pokvarene uređaje iz domaćinstva odlože u skladu sa zakonom? Da li zakonski okvir stimuliše ili koči uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja EE otpadom i baterijama 

 Panelisti:

Nikola EgićBožić i sinovi  

Marija Micaković, E-reciklaza 

Lazar Krnjetaizvršni direktor  KOMDEL   

 

Moderator: 

Sanela Veljkovski, Suzana Obradović, Asociation of Recyclers