Program > BLACK BOX

Simonida Grujičić – Stanje Svesti

Stanje Svesti

Budućnost koja nam dolazi nije nimalo naivna, vrlo je složena i kompleksna. Već sada primećujemo velike promene na globalnom nivou. Dešavanja su brza, kompleksna, guše nas i stvaraju nam pritisak i unutrašnji nemir. Duhovno i mentalno stanje se remeti, i ljudi ne mogu da sagledaju budućnost u uzburkanom stanju svesti. Inspiracija za ovu temu potiče od mene. Koncept sam ja i moje stanje svesti u današnjem svetu. Živimo u jednom dobu gde su priroda, ljudskost, razumevanje, sloga i ljubav bačeni u zaborav. Ljudi srastaju sa veštačkom inteligencijom, postaju bezdušni, i bez svesti. Živimo u dobu kada ljudi nisu ljudi, kada izbegavaju međusobni kontakt i postaju izolovani, a time i manje humani. Ljudi su postali sebičniji i ego preovladava nad humanošću. Izloženi smo svakodnevnim pritiscima, kao i prebrzom načinu življenja koji ni mi sami ne mozemo da ispratimo, što opterećuje našu dušu, svest i telo. Na ovim slikama sam htela da kroz svoje likove predstavim stanje svesti danas, kao i da svoja osećanja izrazim kroz svoje gestikulacije. Govor tela je uvek bio najbolji pokazatelj kakvi smo ljudi i kakve su nam namere. Samo po rukovanju mozemo da procenimo čoveka. Tako i ekspresija našeg lica oslikava ono što osećamo.

Dominiraju tri boje: naradžasta, zelena i plava. Narandžasta predstavlja mir, onaj mir kada udahnemo duboko onda kada nas anksioznost povremeno uguši i imamo utisak da ne možemo da dišemo. Zelena predstavlja razmišljanje i sagledavanje stvari, dok plava predstavlja brigu koju nosimo u svakodnevnom životu. Svaka gestikulacija i ekspresija lica treba da predstavlja refleksiju mojih duševnih, psihičkih i emotivnih stanja svesti koja trenutno osećam zbog naše planete, kao i svih socijalnih i društvenih zbivanja oko nas.

Treba da znamo da smo na planeti zemlji primljeni kao u svojoj kući, da smo trenutno kao gosti, a da ćemo biti odbačeni ako dozvolimo da naš ego i sebičnost i dalje preovladava više nad nama nego humanost i ljubav.