Program > RADIONICE

SPOMENIK – LiveStream

Panel se bavi našom spomeničkom praksom, uticajem koji na nju imaju dnevna politika, položaj struke u društvu, kao I šta su naše vrednosti koje spomenikom želimo da afirmišemo. Kakvu poruku o sebi šaljemo generacijama koje tek dolaze?   Kakvu budućnost najavljuju naši spomenici? Vreme ekološke, društvene, kulturne i ekonomske održivosti? Eru vrtoglavog ekonomskog progresa pojedinaca po cenu urušavanja kvaliteta života većine? Procvat svesti o ličnoj i kolektivnoj odgovornosti, kulturu transparentnosti? Korupcioni raj, kraljevstvo nekompetncije, nerazmrsiv matriks lažni i dezinformacija? Društvo pravičnosti, empatije, tolerancije, uključivanja i saradnje, poštovanja različitosti i raznolikosti? Eskalaciju diskrimacije po političkom, nacionalnom, rodnom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu? Civilizaciju oslonjenu na lokalne resurse, zajednicu sa dovoljno hrane za sve, sela i gradove sa jednakim pravima na zdravu okolinu, čist vazduh, vodu i tle? Nastavak nekontrolisane uzurpacije prirodnih resursa i javnih dobara?   

 

Panelisti 

Goran Markovićfilmski režiserFakultet dramskih umetnosti  

Milena Šešić Dragićević, / prof. Fakulteta dramskih umetnosti / Predsedavajuća UNESCO za interkulturalizammenadžment u umetnosti I medijaciju 

 Dejan Atanacković, vizuelni umetnik i pisac – video link 

Dr Branislav Dimitrijević / istoričar umetnosti / član  „Ne davimo Beograd“  

Prof. dr Irina SubotićIstoričarka umetnosti 

 Q&A  

Marko Lađušićvajar, prof. Fakulteta primenjenih umetnosti, Beograd  

Radoš Antonijevićvajar, prof. Fakulteta lepih umetnosti, Beograd 

 

Moderatorka: 

Mia David, arhitektkinja, prof. Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad