Program > MIKSER RAZGOVORI: KRUG I DAN – RECORDING

Umetnost i mediji u kulturnoj integraciji izbeglica i migranata

U kojoj meri su mediji afirmisali „meki” pristup prema izbeglicama sa Bliskog istoka na početku krize I koliko taj diskurs izgleda drugačije danas? Da li je univerzalni jezik umetnosti zapravo sjajna alatka za integraciju  ljudi druge nacionalnosti, vere I jezika u srpsko društvo?

Panelisti:

Francesca Bonelli, UNHCR

Jelena Šurlan, KIRS

Migrant, umetnik

Danilo Prnjat, artist and activist

Ivan Lalić, Mikser

Moderatorka:

Anne Marie Alves-Ćurčić, novinarka Al Jazeera TV