Program > MIKSER RAZGOVORI: KRUG II DAN – RECORDING

UPRAVLJANJE STAKLENOM AMBALAŽOM U SRBIJI  

Na koji način uspostaviti sistem primarne selekcije staklenog ambalažnog otpada? Kako da staklene boce i tegle umesto na deponiju pošaljemo u fabrike za reciklažu? Kako uključiti HoReCa sector i omogućiti ugostiteljima da svoju staklenu ambalažu odlažu po zakonu, a kako motivisati građane da prazne tegle odnesu u kontejner za reciklažu? Da li privreda, lokalne samouprave, komunalna preduzeća i građani mogu zajedničkim snagama da uspostave beskrajan krug reciklaže stakla i očuvaju ne samo životnu sredinu već i prirodne resurse?  

Violeta Belanović – KokirSekopak  

Slobodanka Cucić /Apatin Brewery  

Radmila Šerovic, Ministry of Environmental Protection 

Moderator: 

Zorica Bilić GIZ, Otvoreni Regionalni Fond Modernizacija Opštinskih Usluga ORF MMS, Nacionalni koordinator