Program > BLACK BOX

Vladimir Alander – Kontra Opus

Projekat je izveden za predmet prostorna grafika, na doktoskim studijama koji vodi prof Miloš Ilić.

Hteo sam da dočaram jedan novi svet iluzije koji polako postaje realan u našoj okolini, ali ne kao antitradiciju nego kao činjenicu koja se ignoriše vec dugo vremena.