Program > BLACK BOX

Vladimir Lalić – Posmatrači

Instalacija ”Posmatrači” se sastoji od 5 crteža na pleksiglasu koji, uramljeni u crne ramove, stoje pričvršćeni na 5 stalaka za mikrofon. Na stalcima su pričvršćeni bluetooth zvučnici. Svaki od zvučnika pušta u ”loop” audio zapis mog glasa koji peva 5 različitih muzičkih linija, koje se preplicu, praveći uvek drugačiju kompoziciju. Svaki od 5 ”posmatrača” se može postaviti slobodno u prostoru u odnosu na ambijent i željeni efekat kompozicije.

Instalacija daje dodatni vizuelni efekat kada je u polumračnoj ili potpuno zamračenoj prostoriji. Kada se svetlom sa mobilnih telefona ili baterijke lampe osvetljavju crteži, projektuju se senke na zid, uveličavajućui prizor do velikih razmera. Time se posetioci ukljucuju u instalaciju i igraju sa projektovanjem senki.

Takođe, s obzirom na karakter muzičke podloge, ona je plodna osnova za muzičare da improvizuju preko nje. (vokali, duvači, gudači, gitaristi)

To čini ovu instalaciju interaktvnom kako na vizuelnom tako i na zvučnom planu.

Instalacija ”Posmatrači” iako je na svojevrsan način neka vrsta introspektivnog autoportreta, ona postavlja razna društvena pitanja. Pitanje otkrivanje identiteta, prolaznosti, društvene važnosti, introspekcije, izolacije kao i tamne strane ličnosti i sociološke neprilagođenosti.

 

Lica, sada zamrznute facijalne emocije, postaju fantomi, maske, čuju se kako jecaju, pevaju ali neka nemaju usta ili uši. To aludira na zamršenu sociolosku situaciju današnjice. Gde smo često prikazani dvodimenzionalno, stavljeni u ramove, pokušavajući da komuniciramo, ali gledamo jedni kroz druge, udaljeni i bez konekcije. Postavljeni i ostavljeni kao znakovi pored puta, kao memorabilije sadašnjeg društva koje reflektuju eho svog postojanja samo uz pomoć veštačkog svetla. 

      

Video prikaz

https://we.tl/t-00Gslh3pbk