Seminar: Prirodom inspirisana rešenja u gradovima

Uvećavajući naše biznise i jureći za profitom, želeli smo glatke puteve i brze trake – mnoge od njih! U želji da dočekamo nove mogućnosti i kreativnu energiju, podigli smo obrise gradova visoko, samo da bismo shvatili da nam je umanjilo osećaj radosti i dobrobiti! Nijedan grad nije kao bilo koji drugi, ali sve smo ih prilično popločali, zacementirali i sveli na blokove gotovo bez kutka prirode u njima. Ne samo da je uticalo na to šta i kako dišemo i šta jedemo, već definiše kako mislimo i osećamo se. I dalje nam je potrebna sva ta složena infrastruktura da bismo nesmetano vodili svoje živote, ali u projektu euPOLIS, naš tim stručnjaka iz različitih polja delovanje je pronašao način da rehabilituje ovaj okvir ka otpornijim, prihvatljivijim za život i prijatnijim okruženjima. Dakle, svaki grad mora imati svoj, lični ponovni rast ka prirodi! Naši stručnjaci Anja Ranđelović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu i Morten Rask Madsen danski arhitekta, razgovaraju o tome kako prepoznati kapacitet za obnavljanje prirode u specifičnim urbanim sredinama, preduslove i kako ta rešenja uvesti u jezgro grada. efikasno, vraćajući zdravlje, blagostanje i sreću građanima.

Direktan uticaj urbanih rešenja zasnovanih na prirodi na zdravlje i blagostanje građana

Pošto smo sada svesni da udišemo opasan vazduh i živimo uz obale zagađenih voda, vodimo sedelački život, okruženi betonom, bukom, stresom i društvenom nepravdom koji ne samo da su frustrirajući, već mogu ozbiljno da utiču na naše mentalno zdravlje i dobrobit. Podaci Svetske zdravstvene organizacije o rastućim bolestima sa fatalnim ishodima uzrokovanim zagađenjem, urbanim toplotnim ostrvima, socijalnom nepravdom izazvanom siromaštvom i drugim efektima sve bržih klimatskih promena su otrežnjujući i iskreno, zastrašujući. Naši stručnjaci iz projekta HEART Dragana Jovanović iz Instituta za javno zdravlje Srbije i Sanja Ivanković ispred Kliničko-bolničkog centra „Dr. Dragiša Mišović”pružiće nam na dokazima zasnovane primere i objasniti sve prednosti plavih (vodene površine) i zelenih (biljke) prostora u našem najbližem urbanom okruženju.

Set alata za holističku implementaciju rešenja zasnovanih na prirodi u gradovima, sa primerima koji se fokusiraju na socijalnu i rodnu dimenziju

Kada budemo mapirali sve indikatore grada i imali jasnu sliku o javnom zdravlju u okruženju, biće nam potrebna smernica kako implementirati NBS i kakav efekat treba da proizvede. Naši stručnjaci su osmislili holistički alat – azbuku implementacije NBS. Ova “kontrolna” lista pomaže urbanistima, arhitektama, dizajnerima i drugim profesionalcima i zainteresovanim pojedincima ili organizacijama da prilagode inovativnu metodologiju NBS specifičnim potrebama odabranog okruženja, pružajući im laku i direktnu povratnu informaciju o tome kako napreduju na putu implementacije NBS tako da nijedan važan element ne bude izostavljen. .

Naši stručnjaci iz projekta euPOLIS, Ranko Božović EnPLUS, Milena Zindović EnPLUS / Žensko arhitektonsko društvo, i Nataša Đurić Mikser / Žensko arhitektonsko društvo vodiće nas kroz alate i objasniti njegovu primenljivost u budućim urbanističkim metodologijama, za ovu priliku zumirajući njegovu socijalnu i rodnu dimenziju.

 

Moderatori/prezenteri/predavači

 

Anja Ranđelović Inženjer, Građevinski fakultet (SR)

Morten Rask Madsen Arhitekta, BiSpektrum (DK)

Dragana Jovanović Doktor medicine, BATUT (SR)

Sanja Ivanković Zdravstveni menadžer, DRM (SR)

Ranko Božović Inženjer, ENPL (SR)

Milena Zindović Arhitekta, ENPL (SR)

Nataša Đurić Arhitekta, MIKS/ŽAD (SR)

10.00-10.20       

Direkan uticaj prirodom inspirisanih rešenja na zdravlje i dobrobit građana

Sanja Ivanković, Univerzitetski bolnički centar Dragiša Mišović – Dedinje – HEART Projekat [Srbija]

Dragana Jovanović, Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut – HEART Projekat [Srbija]

10.20-10.40  

Alati za holističku implementaciju prirodom inspirisanih rešenja u gradovima, na primeru socijalne i rodne dimenzije

Ranko Božović, EnPLUS [Srbija], Milena Zindović, EnPLUS/Žensko arhitektonsko društvo [Srbija]

Nataša Đurić, Mikser/Žensko arhitektonsko društvo [Srbija]

Dereta - glavna sala

24. maj

9.40-10.40

team_image
Anja Ranđelović
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

team_image
Morten Rask Madsen
BySpektrum

team_image
Sanja Ivanković
DRM

team_image
Dragana Jovanović
BATUT

team_image
Milena Zindović
EnPLUS/ŽAD

team_image
Ranko Božović
EnPLUS

team_image
Nataša Đurić
MIKS/ŽAD