Uvođenje NBS u gradove: Izazovi i dobre priče

Ispitujući globalnu scenu implementacije NBS, postajemo potpuno svesni da se svi gradovi, bez obzira u koliko se razvijenoj zemlji nalaze, bez obzira na otvorenost društva i dostupnost različitih ključnih resursa i alata, suočavaju sa značajnim izazovima u uvođenju prirode, a oslanjajući se pri tom, u tom procesu na učešće najvećih stručnjaka za lokalnu mikrosredinu – građana. Čućemo iskustva predstavnika gradova Bogote, Gladsaksa (predgrađe Kopenhagena), Palerma, Pireja i Trebinja koji su aktivni protagonisti u nekoliko projekata međunarodne saradnje koji donose globalnu ekspertizu za implementaciju urbanih rešenja inspirisanih prirodom, uz angažovanje lokalnih stanovnika. Koja su njihova dostignuća, a koji su najčešći izazovi? Da li su njihova iskustva relevantna i primenljiva na prilike u Srbiji – klimatske, socioekonomske i političke? Šta srpski gradovi mogu da nauče iz ovih naučenih lekcija iu drugom pravcu, koje vredne uvide mogu da pruže srpski stručnjaci?

Prezenteri:

Huliana Uribe Aguado Inženjerka,

Monika Marsela Žiraldo Inženjerka

Manuela Lobo Gerero Duke Pravnica (Bogota)

Morten Rask Madsen Arhitekta (Gladsaks, Kopenhagen)

Elenia Drago Inženjerka

Germana Konsole Politikološkinja (Palermo)

Emanuel Sardis Inženjer (Pirej)

Tijana Marić

Slađana Prcović (Trebinje)

Ewa Domaradzka (euPOLIS i HEART gradovi)

Dereta - glavna sala

24. maj

15.10-16.00

team_image
Huliana Uribe Aguado
UNIANDES

team_image
Monika Marsela Žiraldo
RenoBo

team_image
Manuela Lobo Gerero
RenoBo

team_image
Morten Rask Madsen
BySpektrum

team_image
Elenia Drago
Grad Palermo, koordinatorka euPOLIS projekta

team_image
Germana Konsole
Grad Palermo, euPOLIS projekat

team_image
Emanuel Sardis
NTUA

team_image
Ewa Domaradzka
Psihološkinja, ISS (PL)