Lokalni kontekst implementacije NBS

Poseban fokus u okviru Urban Lab programa razmene urbanističkih iskustava biće na lokalnim, srpskim primerima. Kroz sočiva različitih domaćih urbanih aktera na svim nivoima, od nacionalnog i institucionalnog, do nezavisnih istraživanja i pokreta, pokušaćemo da mapiramo glavne izazove i identifikujemo ključne mogućnosti za implementaciju participativnih, zelenijih, urbanih politika inspirisanih NBS.

Da li su ovi principi i u kojoj meri predviđeni i zastupljeni u Nacionalnoj arhitektonskoj strategiji Srbije do 2035. godine? Koji su najveći izazovi i dostignuća u pokretanju održivog urbanog razvoja gradova i mesta u Srbiji? Koji su institucionalni izazovi i preporuke za efikasno učešće lokalnih gradova i opština u projektima Horizon finansiranim od strane EU koji su fokusirani na održivi urbani razvoj i klimatsku otpornost gradova? Kako prepoznati i angažovati urbana zajednička dobra i ulogu lokalnih zajednica u urbanim transformacijama? Da li su postojeća lokalna dobra urbane prirode, kao što je gradska šuma Zvezdara, efikasno zaštićena od devastacije i efektivno stavljena u javnu upotrebu, a građani imaju koristi?

Kako će se ovim, ali i mnogim drugim pitanjima, baviti govornici koji zauzimaju veoma različite, a ponekad i suprotstavljene uloge u procesu urbanog planiranja, a samim tim donose sasvim različite perspektive, nadamo se da ćemo oslikati realnu sliku glavnih prioriteta na kojima su srpski gradovi potrebni fokusirati se na aktiviranje punog potencijala učešća građana i urbanih rešenja zasnovanih na prirodi.

Božana Lukić, Ministarstvo za građevinu, transport i infrastrukturu, Odeljenje za stanovanje, arhitektonske politike, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost

Klara Danilović, Stalna konfrencija gradova i opština

Darko Šutanovac, Grad Beograd, Koordinator euPOLIS projekta

Iva Čukić, arhitektica i aktivistkinja u oblasti urbanog planiranja, Ministarstvo prostora

Aleksej Radčenko, urbanista, stručnjak za saobraćaj i koosnivač inicijative Amasade urbanizma

Dereta - glavna sala

24. maj

14.30-15.10

team_image
Božana Lukić
Ministarstvo za građevinu, transport i infrastrukturu, Odeljenje za stanovanje, arhitektonske politike, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost

team_image
Klara Danilović
Stalna konfrencija gradova i opština

team_image
Darko Šutanovac
Grad Beograd, Koordinator euPOLIS projekta

team_image
Iva Čukić
arhitektica i aktivistkinja u oblasti urbanog planiranja, Ministarstvo prostora

team_image
Aleksej Radčenko
urbanista, stručnjak za saobraćaj i koosnivač inicijative Amasade urbanizma