Svi gradovi se na svom putu vraćanja prirode u svoje javne prostore susreću sa brojnim izazovima, naročito u nastojanju da ove procese ukorene u rešenja zasnovana na participaciji i želji građana. Uvođenje urbanističkih rešenja inspirisanih prirodom je put grešaka i učenja, a svaki korak je lekcija za eksperte i sve učesnike ovog procesa koju mogu da nauče razmenom iskustava sa drugim gradovima. Dobri primeri se mogu replicirati i unapređivati kroz iskren i otvoren dijalog sa profesionalcima i donosiocima odluka u gradskoj hijerarhiji.

Ova interaktivna izložba će takođe omogućiti našim posetiocima da učestvuju u anketi partnera u klasteru našeg projekta euPOLIS –  Varcities – i pomoći im da implementiraju NBS snažno ukorenjene u mišljenjima, potrebama i preferencijama stručnjaka i građana.

Projektni klaster euPOLISa ima za cilj da razvije zajedničke strategije i metodologije za međusobnu ekspertsku pomoć, ali i za podršku stručnjacima iz drugih gradova kako bi implementirali prirodom inspirisana rešenja.

Ova kolekcija postera i video materijala su upravo te lekcije koje su gradovi naučili, kao i prilika da udruže znanje, iskustva, alate i kapacitete kako bi postali još bolji, zdraviji i srećniji gradovi u budućnosti.

 

Učesnici i projekti koji će podeliti svoja iskustva:

Grad Bogota

Grad Gladsaks

Grad Lođ

Grad Palermo

Grad Pirej

Grad Trebinje

Grad Castelfranco Veneto

Grad Hanja

Grad Dundalk

Grad Gira

Grad Leuven,

Grad Novo mesto,

Grad Skeleftea

Ambasada za urbanizam

Jugo cikling kampanja

Vertical Farm Institute

Dereta - glavna sala

24. maj

9:00 - 17:00