Radionica: Učešće građana kroz čvorišta urbane kulture

Važan deo programa Urban Lab je radionica koja će spojiti znanja stručnjaka učesnika i iskustva srpskih i predstavnika gradova iz sveta, omogućavajući svim učesnicima da uče iz izazova drugih i u sinergiji generišu preporuke za otključavanje nekonvencionalnih modela za bolu implementaciju učešća građana i zainteresovanih strana u stvaranju zdravijih gradova i inkluzivnijih javnih prostora.

Vaše znanje i iskustvo su stoga dragoceni da prepoznamo i podignemo svest o preprekama sa kojima se svi suočavamo i da obezbedimo emancipaciju i edukaciju kako stručnjaka tako i građana za sprovođenje ovakvih praksi!

 

11.00 – 11.20

Uvodna prezentacija: euPOLIS Vodič za angažovanje građana kroz kulturna urbana središta i otključavanje skrivenih lokalnih potencijala za participativnu urbanu transformaciju.

Moderatori: Maja Lalić, Aleksandra Malušev

 

11.20 -12.50

Interaktivni deo / World café sesija: Premošćivanje jaza u participativnom urbanističkom planiranju

 

STO 1: Postojeći institucionalni alati za učešće građana u našim gradovima?

Koje su stvarno u upotrebi, a koje su „na papiru“, koje su uspešne?

Moderatori: Ranko Božović, Milena Zindović

 

STO 2: Poteškoće u angažovanju zainteresovanih strana za participativno urbano planiranje u stvarnosti?

Koji su najveći izazovi i prepreke u implementaciji participativnog urbanističkog planiranja u stvarnosti? Pravni okvir, nedostatak političke volje, motivacija vlasti, nedostatak znanja, sredstava itd.

Moderatori: Anja Ranđelović, Morten Rask Madsen

 

STO 3: Preporuke za institucionalno unapređenje učešća građana i drugih zainteresovanih strana

Moderatori: Nataša Đurić, Eva Domaradžka

 

STO 4: Mapiranje dokazanih mreža i centara poverenja kako bi se uspešno dosegli i angažovali građani i konkretne interesne grupe.

Preporuke za aktiviranje i partnerstvo sa postojećim tačkama poverenja koji mogu premostiti institucionalne praznine.

Moderatori: Maja Lalić, Juliana Uribe Aguado, Žaklina Gligorijević

Hibridna sesija preko Mentimetra sa onlajn učesnicima iz klastera Horizon projekata

Moderatori: Aleksandra Malušev, Emanuel Sardis

 

12.40-13.00

Završna sesija: Zaključci radionice

Zaključci i poruke moderatora

Rezultati radionice biće integrisani u dokumente za distribuciju i edukaciju koje stručnjaci euPOLIS-a razvijaju kao nasleđe koje će dalje integrisati u strateške dokumente gradova učesnika. Konačna forma dokumenta biće javno dostupna domaćoj i međunarodnoj javnosti za dalju nadogradnju, a svi učesnici će biti kreditovani kao saradnici na izdanju.

 

Moderatori:

Maja Lalić, Mikser

Žaklina Gligorijević Kontura Beograd

Morten Rask Madsen BYspektrum

Aleksandra Malušev, Mikser

Ranko Božović, EnPlus

Milena Zindović, EnPlus

Nataša Đurić, Mikser

Eva Domaradžka, Institut za socijalne studije, Univerzitet u Varšavi

Anja Ranđelović, Građevinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu

Emanuel Sardis, Nacionalni Tehnički Univerzitet u Atini

Dereta - glavna sala

24. maj

11.00-12.40

team_image
Maja Lalić
Mikser

team_image
Morten Rask Madsen
BySpektrum

team_image
Aleksandra Malušev
Mikser

team_image
Ranko Božović
EnPLUS

team_image
Milena Zindović
EnPLUS/ŽAD

team_image
Nataša Đurić
Mikser/ŽAD

team_image
Eva Domaradžka
ISS

team_image
Anja Ranđelović
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

team_image
Emanuel Sardis
NTUA

team_image
Žaklina Gligorijević
Kontura Beograd