Nepredvidive slučajne perspektive koje osnažuju realnost pojedinca i zajednice – Kako sarađivati i planirati uz izazove volatilnosti, nesigurnosti, nejasnoća i kompleksnosti.

Laura P. Spinadel (1958. Buenos Aires) je argentinsko-austrijska arhitektkinja, urbanistkinja, autorka, edukatork i direktoka BUSarchitektur. Njen pristup je holistički, usmeren na rešavanje složenih problema u arhitektonskom kontekstu koji kombinuje tehnologiju, umetnost, sociologiju i psihologiju. Stekla je međunarodno ime sa radovima Compact Citi i Campus VU, koji se smatraju pionirima ideologije holističke arhitekture. Za izradu master plana VU kampusa Bečkog univerziteta za ekonomiju i poslovnu administraciju, Laura P. Spinadel preuzela je ukupno osam uloga, pri čemu je shvatila da je najvažnija uloga u priči o uspehu ovog projekta verovatno uloga konektora: samo uz prave saveze može se postići konsenzus koji je neophodan za postizanje urbanih čuda. Tako je rođena i metodologija URBAN MENUS i softverska ideja, interaktivna društvena igra za kreiranje naših gradova u 3D koristeći konsenzualni pristup.

U ovoj inspirativnoj sesiji, Laura će održati predavanje o strateškim multisektorskim partnerstvima kao garantima promene. Ona će se baviti konceptom neizvesnih slučajnih perspektiva koje osnažuju realnost pojedinca i zajednice, naglašavajući moć različitih gledišta u oblikovanju inkluzivnog okruženja. Polaznici mogu da očekuju da steknu dragocene uvide u negovanje strateškog partnerstva, korišćenje neizvesnosti kao katalizatora za inovacije i pokretanje značajnih promena kroz višedimenzionalnu saradnju.

Laura P. Spinadel Arhitektica, Austrija/Argentina

Dereta - glavna sala

24. maj

14.00-14.30

team_image
Laura P. Spinadel
BUSArchitektur