Vesti

19.04.2019

Zašto “Cirkuliši” i šta je uopšte cirkularna ekonomija?

Reči održivi razvoj, reciklaža, cirkularna ekonomija, zelena ekonomija i mnogi drugi termini se danas sreću na svakom koraku – kao deo poslovanja kompanija, kao način života, kao obaveza za pristupanje Evropskoj Uniji, kao problem i kao rešenje. Među svim tim terminima, mi, građani, ostajemo zbunjeni, okruženi otpadom i betonom, sa sve manje zelenila, a sve više zagađenja. Zbunjeni jer ne znamo šta da uradimo i da li, čak i kad uradimo, bilo koji naš postupak može nešto da promeni.

Cirkularna ekonomija na Mikser Festivalu je konkretan predlog unapređenja naše neposredne okoline. Ona je predlog novog načina života, poslovanja, kretanja, razmišljanja. Cirkularna ekonomija na Mikseru nisu samo brojke i proračuni već nova kultura življenja. Naše “Cirkuliši” polazi od toga da pre svake kupovine nekog proizvoda, pre svake namere da sednemo u kola ili da odluke da pokrenemo proizvodnju još jednog proizvoda koji će završiti u kanti za smeće razmislimo o tome da li nam je to uopšte potrebno. Ako nam jeste potrebno, onda je naredni korak provera porekla, sastava i načina proizvodnje svakog tog proizvoda. Ako proizvod ima dugoročnu namenu, može da se popravlja i da mu se delovi menjaju, da dobija nove namene tokom svog životnog veka ili da se razgradi kao organski otpad, onda je to već cirkularno ponašanje. Na kraju životnog veka svakog proizvoda nailazimo na pitanje šta sa njim – u kantu, u sortirani otpad, na ulicu? Cirkularna ekonomija, za razliku od linearne gde proizvod na kraju svog životnog veka završi na otpadu, promoviše vraćanje onoga što bi bilo otpad u proces proizvodnje kao resursa. Naše bake to zovu “vrati mi teglu kad pojedeš kompot”, a inovativne kompanije “hajde da ovaj organski otpad sa njive pretvorim u biogas koji će da pokreće traktor”. Sortiranje otpada na plastiku, staklo, papir i druge materijale doprinosi tome da se ti proizvodi vrate u upotrebu u nekom novom, drugačijem obliku. 

I sad kad to znamo, pitanje je kuda dalje. Ako želimo da bacamo plastiku na pravo mesto, kako da znamo gde je pravi kontejner? I kako da budemo sigurni da iz tog kontejnera neće završiti na istoj deponiji gde i sav drugi otpad? Šta da radimo sa viškom hrane? I koju odeću da kupujemo? 

U procesu “Cirkuliši” SHIFT konferencija uključuje građane i građanke u debatu sa važnim akterima koji imaju odgovornost i obavezu da nam svima omoguće pametna rešenja za ove izazove. Tokom tri dana, konferencija će se temom cirkularne ekonomije baviti iz različitih uglova i kroz prizmu različitih aktera, uključujući sve one koji žele da doprinesu izradi rešenja za budućnost. Učićemo, diskutovaćemo, nailaziti na prepreke i predlagati rešenja. Na kraju, po završetku festivala, napravićemo radni dokument koji sumira sve predloge rešenja, izazove i potrebe nas danas, ali i naših budućih generacija i dostaviti ga Ministarstvu zaštite životne sredine.