Culturetown – Nikada ne traći dobru krizu

Kao direktor Berlinskog Museum of Now (MON), Denis Leo Hegić deluje van ustaljenih okvira muzeologije. MON je putujuća kuća koja svoje aktivnosti ne ograničava na unutrašnje prostore, već celi grad shvata kao živi muzej. Pojavom pandemije i zatvaranjem kulturnih lokacija, ovo razumevanje umetnosti i kulture na otvorenom postalo je izuzetno važno. Umetnost i kultura koji su se dešavali u urbanim prostorima bili su – tokom dužih vremenskih perioda – jedini kulturni sadržaj, kojeg je javnost imala priliku da iskusi. Ovde prepoznajemo značaj umetnosti i kulture kao neospornog parametra u održivom planiranju inteligentnog grada budućnosti. Predavanjem i radionicom „Culturetown“, neobični muzealac iz Berlina poziva nas da zajedno razmislimo o tome kako aktivirati grad. Kulturni život u urbanom prostoru ne sme biti koncipiran na aditivan način već mora biti ukorenjen u DNK urbanog razvoja. Denis Leo Hegić će podeliti svoja projektna iskustva iz pandemijske godine, kao i alate, savete i veštine kako da se angažujemo sa i u gradskom prostoru.

CULTURETOWN keynote & Q&A „Nikada ne traći dobru krizu“ (Denis Leo Hegić) Iskustvo od 14 meseci stagnacije dobro poznatog i 14 meseci neprekinute improvizacije novog: uticaj kulture u vreme krize.