BREATH

Koristeći spekulativni dizajn, projekat pokušava da skrene pažnju na to u kojoj meri su čovečanstvu potrebne druge vrste – posebno biljke – da bi preživelo. Koncept je zasnovan na posthumanističkom pristupu da se izazove tradicionalni antropocentrični pogled na svet, koji stavlja ljude u centar postojanja. Prema istraživanju objavljenom 2023. godine, izraelski naučnici tvrde da biljke mogu da emituju ultrazvučne signale svojih potreba u stresnim situacijama. Ovi signali se mogu čuti i snimiti pomoću posebnih mikrofona. Dizajneri su snimili kratki film u kojem predstavljaju problem. Dešava se 2131. godine u velikom gradu pogođenom industrijskim zagađenjem vazduha. Ljudi u ovom gradu mogu dobiti čist vazduh samo od stotina biljaka koje rastu u njihovim domovima. Dizajneri su takođe kreirali aplikaciju koja ima za cilj da prepozna potrebe biljaka koristeći funkciju dekodiranja AI i kontroliše pametnu kuću prema komandama biljaka. To je budućnost u kojoj ljudi više nemaju kontrolu. Za sopstveni opstanak, oni moraju da žive svoj svakodnevni život da bi zadovoljili potrebe biljke.

Diana Hubska i Tetiana Tarenkova 

Diana Hubska i Tetiana Tarenkova studentkinje Moholy-Nagy Univerziteta za Umetnost i Dizajn su autorke projekta Breath.