EXHIBITION STAND IKS (X)

Idejno rešenje izložbenog štanda IKs zamišljeno je kao sklopivi sistem za izlaganje maketa i laku manipulaciju organizacijom izložbenog prostora. Studija rešenja je ispitana kroz kartonske prototipove, čija je konstrukcija, napravljena od kartona, lagana, ali i dovoljno čvrsta da izdrži težinu elementa koji se izlaže. Izložbeni štand Ks sastoji se od 4 pojedinačna dela, što omogućava laku montažu i demontažu. Ovaj kartonski štand je idealan za izlaganje različitih vrsta eksponata, poput arhitektonskih modela i prototipova. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, korisnici mogu sami da sastave štand, lako ga postave u izložbeni prostor i planiraju prostornu organizaciju izložbe. Ovaj kartonski štand je idealan za izlaganje različitih vrsta eksponata, poput arhitektonskih modela i prototipova.

Anđela Knežević, Jovana Suljević, Nikolina Milovanović, Maša Živković, Matija Pavlović, Luka Šimšić Tijana Jelić, Marija Radisavljević, Nina Stojković

Tim FILUMSG2 stoji iza projekta Exhibition stand IKS (X). Članovi tima su

Anđela Knežević, Jovana Suljević, Nikolina Milovanović, Maša Živković, Matija Pavlović, Luka Šimšić Tijana Jelić, Marija Radisavljević, Nina Stojković