RESURGE

Ovaj rasvetni objekat nastaje nesvakidašnjim načinom kombinovanja otpada (elemenata pronađenih u smeću) i poznatih, lako dostupnih materijala. Poriv da se deluje u ovom pravcu dolazi iz želje da se bori protiv opšte preovlađujuće uniformnosti načina na koji pristupamo dizajnu naših prostora, našim izborima osvetljenja i uopšte tržištu sa kojeg biramo koje je takođe prilično homogeno. Drugi razlog je očigledan: ponovo koristite odbačene predmete i lako dostupne materijale da biste stvorili objekat veće vrednosti i estetike. Nekonvencionalnim rasporedom poznatih i pronađenih elemenata stvara se novi svetlosni objekat koji se može koristiti kao primarni izvor svetlosti za prostor, ili kao instalacija koja osvetljava i proteže se kroz prostor korišćenjem tekstilnih gajtana.

Jovana Liščević

Jovana Liščević, dolazi iz Beograda. Osnovne studije je završila na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, Crna Gora 2013. godine. Nakon toga nastavila je master studije u Torinu, Italija, na Politehničkom fakultetu u Torinu. Neposredno nakon što je odbranila projekat magistarske teze krajem 2017. godine, nastavila je da radi šestomesečnu praksu u maloj arhitektonskoj praksi pod nazivom ‘Collectivo Mel’ u Portu, Portugal. Trenutno u Beogradu radi samostalno, na različitim projektima, ali uglavnom na dizajnu enterijera i dizajnu rasvetnih objekata.

https://joli22.github.io/#page-top